Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 15404/21.02.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή υποψήφιων ωφελούμενων σε Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (γ' κύκλος) ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

 Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 16η Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59:59

Footer Image