Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 22 Jan 2024 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Κατάταξης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 16194/03.01.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στ’ κύκλος).
 16 Jan 2024 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 16194/03.01.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στ' κύκλος).
 03 Jan 2024 ΣΤ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (στ' κύκλος αιτήσεων)
 27 Dec 2023 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Κατάταξης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 16162/28.11.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ε' κύκλος).
 18 Dec 2023 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 16162/28.11.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ε' κύκλος).
 04 Dec 2023 ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 01 Dec 2023 Ε' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ε' κύκλος αιτήσεων)
 21 Apr 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Oριστικών Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ' κύκλος).
 18 Apr 2023 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ' κύκλος).
 10 Apr 2023 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ' κύκλος).
 04 Apr 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (δ' κύκλος)
 28 Mar 2023 Δ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (δ' κύκλος αιτήσεων)
 27 Mar 2023 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 15404/21.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (γ' κύκλος).
 20 Mar 2023 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15404/21.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (γ' κύκλος).
 20 Mar 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15404/21.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (γ' κύκλος).
 08 Mar 2023 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
 21 Feb 2023 Γ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (γ' κύκλος αιτήσεων)
 20 Feb 2023 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15302/26.01.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (β' κύκλος).
 14 Feb 2023 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15302/26.01.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (β' κύκλος).
 30 Jan 2023 Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15211/21.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' κύκλος).
 26 Jan 2023 Β' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (β' κύκλος αιτήσεων)
 24 Jan 2023 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15211/21.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' κύκλος).
 13 Jan 2023 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
 03 Jan 2023 Διευκρίνηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
 21 Dec 2022 A' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Footer Image