ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (δ' κύκλος)

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (κωδικός ΟΠΣ 5067215), του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» δημοσιεύει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ΄αριθμ. 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ’ κύκλος αιτήσεων). Η ορθή επανάληψη αφορά στην διόρθωση του πίνακα κατανομής ωφελούμενων (σελ 8-9).

Δείτε την ορθή επανάληψη της πρόσκλησης εδώ

Footer Image