Ε' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ε' κύκλος αιτήσεων)

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (κωδικός ΟΠΣ 5067215), του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» δημοσιεύει την υπ΄αριθμ. 16162/28.11.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ε’ κύκλος αιτήσεων) και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν την αίτηση τους για την συμμετοχή τους σε επιδοτούμενες δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Footer Image