ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Oριστικών Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ' κύκλος).

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη των Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ' 15610/28.03.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δ' κύκλος).

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων (ορθή επανάληψη) εδώ

Footer Image