Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Επιτυχόντων - Απορριφθέντων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.15302/26.01.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (β' κύκλος).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 15302/26.01.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ανέργων σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ 5067215 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  καθώς και τον οριστικό  πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (β’ κύκλος αιτήσεων)

Δείτε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων  εδώ

 

Footer Image